Želimir Pećnik, PMP
Autor:
Želimir Pećnik, PMP

Voditelj implementacije softverskih rješenja

PMP vs Agile: Pride and Prejudice

U zadnje dvije dekade agilne metodologije sve više preuzimaju primat u tehnološkom sektoru po pitanju načina vođenja projekata. Samim time dovodi se u pitanje i primjena široko rasprostranjenih metodologija vođenja projekata, kao što je na primjer PMBOK metodološki okvir (baza za PMP certifikaciju), u odnosu na sve zastupljenije agilne metodologije u razvoju softvera.

Kako to često biva, ljudi su skloni odabrati pleme te krenuti u vjerski rat. Tako su se i na području vođenja projekata pojavila dva isključiva pristupa koja se uglavnom temelje na ne poznavanju onog drugog.

Predrasuda 1.

„PMP i agilne metodologije se međusobno isključuju“.

PMBOK je opći metodološki okvir na kojem je zasnovana PMP certifikacija. Primjenjivost alata i tehnika, odnosno procesa, nije strogo zadana za implementaciju u svom punom opsegu na svakom projektu već i sama metodologija govori da je potrebno napraviti tzv. „tailoring“ za svaki pojedini projekt. S druge strane, Scrum je metodologija koja jasno definira korake u razvoju produkata, posebice softvera, ali ne obuhvaća niz ključnih menadžment procesa kao što su upravljanje programom i portfoliom, nabava ili HR menadžment. I PMP i agilne metode stavljaju naglasak na komunikaciju kao jedan od osnovnih stupova na kojima se gradi uspješna implementacija projekta. Nameće se zaključak da su PMP i agilne metodologije međusobno komplementarne. I sam Project Management Institute (kreator PMBOK-a i PMP-a) prepoznao je značenje i vrijednost agilnih metodologija te izradio i dodatnu certifikaciju za specijaliste u radu s agilnim metodologijama (PMI Agile Certified Practitioner).

Predrasuda 2.

„PMP metodologija je bolja jer njome možemo odraditi velike i kompleksnije projekte – pogledajte samo npr. sve te ogromne građevinske pothvate koji su izneseni na leđima PMP-a.“

Građevinski projekti su, u pravilu, veći i kompliciraniji ali su softverski projekti definitivno kompleksniji. PMP se iskazao u primjeni na različitim inženjerskim projektima gdje se pristup "Plan the work and work the plan" pokazao uspješan. Razina kompleksnosti, nesigurnosti i nejasnosti opsega koja se javlja u implementaciji softverskih projekta zahtjeva ponekad drugačiji pristup koji daju agilne metode. S druge strane, istina je da u trenutku kad softverski projekti narastu do veličine gdje projekt poprima integracijski karakter u kojem sudjeluju deseci članova različitih rola, vještina i specijalnosti, set alata agilnih metodologija ne daje više sva potrebna sredstva. 

 

Predrasuda 3.

„Ako radimo po agilnim metodologijama onda nam ne treba dokumentacija.“

Još jedna zabluda koja proizlazi iz doslovnog tumačenja Agile Manifesta koji navodi: “Working software over comprehensive documentation”. Navedeno, dakako, ne znači da dokumentacija ne postoji nego da ju je poželjno minimizirati. Za razliku od nekih metodologija kao što je IBM Rational Unified Process (RUP) koja zahtjeva i specificira dokumentaciju koja je potrebna, SCRUM metodologija u principu prepušta timu da odredi što je od dokumentacije bitno dajući samo smjernice na tom putu pronalaženja „Svetog grala savršene dokumentacije“.

Kod izrade, kako vrste tako i sadržaja dokumentacije, treba se voditi osnovnim pitanjima kao što su:

Tko je korisnik dokumentacije?

Što je svrha dokumentacije (ugovorna obveza, tehnička dokumentacija…)? 

Kome je dokumentacija namijenjena?

Kad dokumentacija treba biti spremna?

Da li dokumentacija sadrži informacije koje imaju vrijednost?

Dokumentacija ne smije postati sama sebi svrha. Ona je izlaz iz pojedinog procesa i mora imati korisnika kojem navedene informacije imaju vrijednost. 

 

Predrasuda 4.

„Mi smo agilna organizacija, radimo po SCRUM-u i naši članovi tima su empowered te mogu riješiti sve zadatke koji se stavljaju pred njih.“

Navedeno je rečeno u skladu s agilnim metodologijama, ali samo u kontekstu razvoja samog proizvoda. Postoji niz procesa za koje projektni tim zasigurno nema niti znanja, niti vještina a koji moraju biti određeni kako bi projekt uspio. Potrebno je osigurati vezu između projektnog tima i ostatka organizacije (nabava, ugovaranje, budžetiranje…) kao i upravljanje trećim stranama. Naš empowered developer vjerojatno ne zna previše o procesima nabave ili upravljanja dobavljačima te je u tim slučajevima uloga voditelja projekta od presudne važnosti.

 

Predrasuda 5.

„Tim mora imati čvrstu ruku koja ga vodi utjelovljenu u ulozi voditelja projekta ili će zastraniti.“

Voditelj projekta ne smije biti diktator niti ga PMP, ili bilo koja druga metodologija, vidi kao takvog. Potrebno je pokazati jasno povjerenje u tim i tim će ukazano povjerenje nagraditi rezultatima. Neizbježne su situacije u kojima će tim trebati vanjsku pomoć u ulozi voditelja projekta, bilo da je riječ o otklanjanju „blokera“ ili donošenju nekih odluka. Isto tako rad po agilnim metodologijama nikako ne znači da je rad ne organiziran ili ne planiran. Razina kontrole voditelja projekta u vođenju tima mora biti dobro balansirana ovisno o zrelosti tima, vanjskim utjecajima kao i korporativnoj kulturi u kojoj tim radi.

Temeljene razlike u dva pristupa vođenju projekta.

PMP vs Agile
Commande and Control stil vođenja I komunikacije Slobodna komunikacija između članova tima
Jasno definiranje zadataka svakom članu tima od strane voditelja Samoorganizacija tima – članovi tima konsenzusom raspoređuju zadatke
Top to Down pristup upravljanju timom Tim samostalno pronalazi rješenja
"Plan the work and work the plan" Plan je fluidan, ali ne nepostojeći
Snažna orijentacija na dokumentaciju Pragmatičan pogled na dokumentaciju
Otpor promjeni Promjene su dobrodošle
Veći naglasak na procesima Veći naglasak na proizvodu
Naglasak na predviđanju  Naglasak na prilagodbi
Odgovornost i vlasništvo je fokusirano na voditelju projekta Odgovornost i vlasništvo je fokusirano na timu
Problemi se rješavaju kroz sustav eskalacija  Problemi se primarno rješavaju unutar tima
Fokus je na cjelovitoj isporuci koja je prethodno pomno testirana

Fokus je na inkrementalnim isporukama malih radećih komada proizvoda u brzom feedbacku korisnika

Umjesto zaključka

Jednoznačni odgovor za odabir savršenog rješenja one PRAVE metodologije ne postoji. Obje strane ovog novčića imaju nešto za naučiti jedna od druge. I dok PMP nudi kutiju s alatima u pogledu tehničke provedbe projekta, nedovoljno je fokusiran na važnost prilagodbe i zauzimanja za prave vrijednosti. Mentalitet koji percipira da je nužno kontrolirati i zapovijedati je stvar prošlosti. PMP voditelji projekta trebaju promijeniti pristup, zamijeniti ga otvorenošću i povjerenjem prema timu te biti spremni napraviti iskorak i odmaknuti se od lažne sigurnosti obala procesa i procedura. 

S druge strane, agilni voditelji projekta, scrum masteri, product owneri i drugi predstavnici agilnih metodologija trebaju prihvatiti da okolnosti, kako unutar njihovih organizacija tako i van organizacija, zahtijevaju niz oružja koja PMP voditelj projekta ima u svom arsenalu. Ta oružja omogućuju rješavanje brojnih organizacijskih izazova koji nadilaze mogućnosti razvojnog tima. Voditelji projekta podupiru agilne timove u njihovom radu u svojstvu posrednika između agilnog tima i šire organizacije. Potpuno ne obraćanje pozornosti na procedure i procese može dovesti do samodostatnosti tima koji će izgubiti percepciju svoje uloge i odnosa unutar organizacije.

SCRUM proces

 

Popularne teme
.NET ABAP ADFS Agile Always On Anemic Model Angular automatsko generiranje dokumnetacije Azure Backbone benchmark BI BI projekti blog Bootstrap building people business inteligence Business Intelligence Change Chrome CI CITCON Claims compile Continuous Delivery continuous deployment Continuous Integration CSR d3js data data visualization Data visualization alati DDD dekompozicija dependency injection development dinamička forma dinamički parametri dinamički query distribuirani razvoj dokumentacija Domain-Driven design DOP društvena odgovornost edge-based video analytics Eliminating waste enkapsulacija enterprise razvoj softvera ERP ETL Excel FIORI Frontend funkionalna dokumentacija game Geopackage GPKG GIS Git Groovy heat map HICCUPS Hichert HTML IBCS interoperability invision IoT IPSO izvještavanje java JavaFX Javascript Jazz Build Engine JBE Jenkins jquery jqueryui jsfiddle JVM Kaizen Kanban king KING ICT Kingovci Knockout kvaliteta lambde leadership Lean legacy code M language Management Maven Metodologija microservices Microsoft mobile Mobility mockups moć monday game NetWeaver network nodejs oblikovni obrasci OGC OKR open source optimizacija organizacija organizacijska struktura OutOfMemoryError outsourcing overengineering paginacija Performance performanse PERT PMI PMP; Agile; Project management; Scrum; KING ICT; razvoj; metodologija podatkovni skup poslovna analiza pouzdanost Power BI Power Map Power Pivot Power Query Power View pretraga proces procjena Product Owner programming proizvod Project manager projektni plan radar Rational Team Concert razvoj tima refaktoriranje Release resize responsive charts REST retrospektiva Rich-Domain model Roko Roić rolling wave planning RTC SAP scale scatterplot chart Scrum scrum team scrum tim service boundaries single responsibility principle Single Sign-On smart metering SoapUI social responsibility softver Software software prototyping Software Testing Club Spring Boot SQL standard sustav videonadzora svg swagger tdd Team team building team development Team Foundation Server tech tehnologije terminski plan Testing tim timesheet timovi Toggl.com touch transakcijski nadzor tražilica underengineering unit testing Uspjeh Visual Studio vodstvo vodstvo leadership moć društvena odgovornost DOP social responsibility CSR vođenje projekata WBS Web workshops Zagreb STC

PRIJAVA NA NEWSLETTER

Najnovije novosti iz ICT svijeta